Ostatnia zbiórka elektrośmieci!

Od września do pierwszego tygodnia grudnia trwa w Dalkowie zbiórka elektrośmieci. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem, bowiem do tej pory udało nam się zebrać kilkadziesiąt elektrośmieci. Są to zarówno drobne sprzęty elektroniczne, jak ładowarki czy telefony komórkowe, jak również większe gabarytowo sprzęty: telewizory, lodówki, pralki.

 Ostatnia zbiórka odbędzie się 01.12.2017r. przy dalkowskim parku.

Wszystkich uczestników Projektu zapraszamy 8 grudnia na ognisko podsumowujące i rozdanie nagród w postaci drzewek ozdobnych.

WP_20171110_15_01_00_Pro

Zapraszamy do udziału w konkursie: ZAMIAST TECHnologii TROCHĘ EKOlogii!

ZAMIAST TECHnologii TROCHĘ EKOlogii!

PLAKAT WERSJA 1-1

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Dalkowa oraz okolic do wzięcia udziału w Projekcie ZAMIAST TECHnologii TROCHĘ EKOlogii.
Projekt polega na dostarczeniu elektrośmieci na teren dalkowskiego parku w każdy piątek miesiąca w godzinach 14.00-17.00.
Za każdy zużyty sprzęt elektroniczny uczestnicy konkursu dostaną w nagrodę drzewko.
Dodatkowo na zakończenie projektu zostanie zorganizowane ognisko integracyjne w dalkowskim parku, a osoba, która przyniesie największą liczbę elektrośmieci otrzyma wyjątkową nagrodę-niespodziankę.

Nabór uczestników do projektu: „Dialog Seniorów”

plakat_dialog_seniorow_3500

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Dialog Seniorów” realizowanym przez Fundację Przedsiębiorczości Społecznej skierowanym do Seniorów 60+.

Wykorzystaj swój potencjał i doświadczenie! Stwórz z nami Akademię Przywództwa i Partnerstwa oraz ZOSTAŃ LIDEREM, a na swoje działania otrzymasz do
3500 zł!

W ramach projektu organizowane będą szkolenia z zakresu przywództwa, partnerstwa, partycypacji obywatelskiej oraz pozyskiwania funduszu ze środków unijnych i krajowych.

Głównym celem projekt pt. „Dialog Seniorów” jest rozwój form aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym samorządów, położonych w południowo – zachodniej części Polski przez co najmniej 20 seniorów w wieku 60+, w okresie IV-XII. 2016r. Ponad to realizacja projektu umożliwi budowanie długotrwałego procesu zmiany świadomości mieszkańców po 60 roku życia. Poprzez wykwalifikowanie  Liderów po 60 roku życia i zaangażowanie ich w działalność społeczną i proces konsultacyjny, będziemy dążyć do przeciwdziałania pomijania i wykluczania najstarszego pokolenia z uczestnictwa w życiu publicznym, zapobieganiu i przełamywaniu marginalizacji i stereotypów na temat seniorów i starości. Publiczne zaangażowanie wykwalifikowanych seniorów da im możliwości artykułowania potrzeb społeczności, w których czynnie działają. Podjęte przez Liderów działania w ramach Programów Inicjatyw Lokalnych na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej i aktywności seniorów w życiu publicznym wniosą zmiany do lokalnej demokracji. Te zmiany przyczynią się do budowy społeczeństwa uczestniczącego. Projekt wpłynie nie tylko kształtowanie polityk publicznych przez seniorów, ale również przyczyni się do realizacji wielu działań społecznych, angażując pośrednich uczestników projektu.

Projekt realizowany będzie w nieformalnym Partnerstwie z gminami objętymi wsparciem, co merytorycznie i technicznie wzmacnia realizację projektu i zapewnia jego długotrwały proces.

Projekt obejmuje powiaty:

  • Głogowski,
  • Wschowski,
  • Polkowicki,
  • Nowosolski.

Ilość miejsc ograniczona! Złóż formularz do 20 sierpnia 2016r. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w siedzibie Fundacji Przedsiębiorczości Społecznej w Głogowie  przy ul. Galileusza 18 lub przesłać mailowo na adres fps@onet.pl bądź listownie poprzez pocztę tradycyjną.

Szczegółowych informacji udziela Pani Ilona Maksymów pod nr tel.: 728806496

 Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny Dialog Seniorów

REGULAMIN_PROJEKTU_ASOS_DIALOG SENIORÓW

Akademia Partycypacji czyli warsztaty dla Liderów 60+

W październiku odbył się IV i zarazem ostatni zjazd szkoleniowy w ramach projektu „Gminne Rady Seniorów w Okręgu Miedziowym”. Szkolenie miało miejsce w Karpaczu w Ośrodku Konferencyjno – Szkoleniowym Konradówka. Nazwa warsztatów: Akademia Partycypacji Obywatelskiej. Seniorzy mieli okazję zapoznać się z takimi zagadnieniami jak: rozwój mechanizmów partycypacji obywatela w procesach rządzenia i realizacji zadań publicznych, modele konsultacji społecznych czy rozwój dialogu społecznego. Zajęcia realizowane były w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014 – 2020.

IMG_4686IMG_4661IMG_4676IMG_4674IMG_4682

Wrześniowe warsztaty Liderów 60+

Warsztaty pn. „Praca Metodą Projektową” to temat III zjazdu szkoleniowego dla Liderów 60+, który odbył się we wrześniu br. Uczestnicy i uczestniczki dowiedzieli się  o metodach pozyskiwania funduszy ze środków krajowych i unijnych w formie małych dotacji i grantów na zabezpieczenie aktywności senioralnej. Uzyskana wiedza pozwoli Liderom nie tylko na pozyskiwanie, ale także realizowanie oddolnych inicjatyw osób po 60 roku życia za pomocą otrzymanych dotacji. Zajęcia realizowane były w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014 -2020.

P1100574 P1100533 P1100554 P1100546 P1100560 P1100558

Już II zjazd szkoleniowy za nami!

W sierpniu br. odbył się II zjazd szkoleniowy pod nazwą Akademia Partnerstwa-Komunikacja w działaniu społecznym. Uczestnicy i uczestniczki doskonalili umiejętności komunikowania się z jednostkami i zespołami współpracującymi z osobami po 60 roku życiu. Warsztaty miały na celu przygotowanie seniorów do skuteczniejszej współpracy z mieszkańcami, władzami samorządowymi oraz z innymi instytucjami działającymi w środowisku lokalnym. Zajęcia realizowane były w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014 -2020.

IMG_1403

IMG_1317 IMG_1351 IMG_1378 IMG_1398 IMG_1321

Gminne Rady Seniorów w Okręgu Miedziowym. I zjazd szkoleniowy.

Za nami I zjazd szkoleniowy w ramach projektu Gminne Rady Seniorów w Okręgu Miedziowym.

Pod koniec czerwca br. w Sulęcinie, w ośrodku szkoleniowo – konferencyjnym „Kormoran” odbył się I zjazd szkoleniowy pod nazwą Akademia Przywództwa. Uczestnicy i uczestniczki doskonalili kompetencje liderskie w ramach zajęć warsztatowych oraz gier i zabawa symulacyjnych. Ponadto poznali zasady budowania sprawnego zespołu i udzielania informacji zwrotnej. Zajęcia realizowane były w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014 -2020.

IMG_4653IMG_4556IMG_4575IMG_4615IMG_4644IMG_4600

IMG_4574

IMG_4570

Wyniki rekrutacji do projektu „Świetliki na Wzgórzach Dalkowskich”

   

Poniżej prezentujemy listę zakwalifikowanych uczestników do projektu pn. „Świetliki na Wzgórzach Dalkowskich” oraz wykaz świetlic wiejskich, w których będą pracować Animatorzy Społeczni. Jednocześnie informujemy, że warunkiem udziału w projekcie jest zawarcie umowy wolontariatu z uczestnikiem projektu oraz podpisanie umowy porozumienia o współpracy z Gminą/Instytucją zgłaszającą Animatora do projektu.  Wzór umowy wolontariatu z Animatorem oraz wzór umowy porozumienia z Gminą/Instytucją w linku do pobrania.

Jednocześnie zapraszamy wszystkie zakwalifikowane osoby do projektu na obowiązkowe spotkanie w dniu 26 czerwca 2015r. o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Gminy  w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17.

Zestawienie_zakwalifikowanych_uczestników_do_projektu

Umowa_wolontariatu_z_wnioskiem_2015

Umowa_z_JST_Świetliki