Gminne Rady Seniorów w Okręgu Miedziowym. I zjazd szkoleniowy.

Za nami I zjazd szkoleniowy w ramach projektu Gminne Rady Seniorów w Okręgu Miedziowym.

Pod koniec czerwca br. w Sulęcinie, w ośrodku szkoleniowo – konferencyjnym „Kormoran” odbył się I zjazd szkoleniowy pod nazwą Akademia Przywództwa. Uczestnicy i uczestniczki doskonalili kompetencje liderskie w ramach zajęć warsztatowych oraz gier i zabawa symulacyjnych. Ponadto poznali zasady budowania sprawnego zespołu i udzielania informacji zwrotnej. Zajęcia realizowane były w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014 -2020.

IMG_4653IMG_4556IMG_4575IMG_4615IMG_4644IMG_4600

IMG_4574

IMG_4570

Wyniki rekrutacji do projektu „Świetliki na Wzgórzach Dalkowskich”

   

Poniżej prezentujemy listę zakwalifikowanych uczestników do projektu pn. „Świetliki na Wzgórzach Dalkowskich” oraz wykaz świetlic wiejskich, w których będą pracować Animatorzy Społeczni. Jednocześnie informujemy, że warunkiem udziału w projekcie jest zawarcie umowy wolontariatu z uczestnikiem projektu oraz podpisanie umowy porozumienia o współpracy z Gminą/Instytucją zgłaszającą Animatora do projektu.  Wzór umowy wolontariatu z Animatorem oraz wzór umowy porozumienia z Gminą/Instytucją w linku do pobrania.

Jednocześnie zapraszamy wszystkie zakwalifikowane osoby do projektu na obowiązkowe spotkanie w dniu 26 czerwca 2015r. o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Gminy  w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17.

Zestawienie_zakwalifikowanych_uczestników_do_projektu

Umowa_wolontariatu_z_wnioskiem_2015

Umowa_z_JST_Świetliki

Świetliki na Wzgarzach Dalkowskich

         

Projekt pn. Świetliki na Wzgórzach Dalkowskich realizowany jest w ramach Programu „Przystanek Wolontariat”, prowadzony przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. Jest komplementarnym działaniem z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrożonym w latach 2007-2013, ze środków Unii Europejskiej, a  w ramach którego na obszarach wiejskich i miejsko –wiejskich do 25 tysięcy mieszkańców zostały zmodernizowane lub wybudowane świetlice wiejskie z działania Odnowa i Rozwój Wsi oraz „małych projektów”.  Projekt zapewnia utrzymanie trwałości  i wykorzystanie 15 nowoczesnych budynków (świetlic wiejskich)  tak aby stały się one żywymi ośrodkami animacyjnymi na obszarach wiejskich. Projekt skierowany jest bezpośrednio do  15 Animatorów i ponad 70 tysięcy mieszkańców obszarów wiejskich, którzy mogą skorzystać z działań prowadzonych w świetlicach wiejskich. Realizację działań zaplanowano w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2015r. Swoim zasięgiem obejmie gminy wiejskie i miejsko- wiejskiego powiatu głogowskiego i polkowickiego w województwie dolnośląskim oraz powiat nowosolski w województwie lubuskim.  Projekt współfinansowany jest ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Więcej o projekcie przeczytacie w zakładce Realizowane projekty.

plakat_www

Przedłużenie naboru do projektu Gminne Rady Seniorów w okręgu miedziowym

UWAGA !!!

Do 10 czerwca 2015 r. zostaje przedłużony nabór uczestników do projektu pn. „Gminne Rady Seniorów w okręgu miedziowym”. Projekt skierowany jest do społecznych liderów, którzy chcą nauczyć się prowadzić silną stabilną organizację senioralną, a także dowiedzieć się jak skutecznie pozyskiwać środki na swoją działalność. Ponadto projekt zainicjuje powołanie Gminnych Rad Seniorów. Zajęcia prowadzą eksperci oceniający projekty w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz certyfikowani trenerzy NBP. Zgłoszenia należy nadsyłać elektronicznie na adres e-mail: biuro@ires.edu.pl  lub listowanie na adres: Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej ul. Galileusza 18, 67-200 Głogów. 

Projekt realizowany jest w ramach VI edycji Akademii Liderów Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, a współfinansowany jest ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020.

Nabór uczestników do projektu „Gminne Rady Seniorów w Okręgu Miedziowym”

plakat_gminne_rady_www

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Gminne Rady Seniorów w Okręgu Miedziowym” skierowanym do seniorów 60+. Wykorzystaj swój potencjał i doświadczenie! Stwórz z nami Akademię Przywództwa i Partnerstwa i ZOSTAŃ LIDEREM!.

W ramach projektu organizowane będą szkolenia z zakresu przywództwa, partnerstwa, partycypacji obywatelskiej oraz pozyskiwania funduszu ze środków unijnych i krajowych.

Projekt pt. „Gminne Rady Seniorów w Okręgu Miedziowym” umożliwi budowanie długotrwałego procesu zmiany świadomości mieszkańców po 60 roku życia. Poprzez wykwalifikowanie  Liderów po 60 roku życia i zaangażowanie ich w działalność społeczną i proces konsultacyjny, będziemy dążyć do przeciwdziałania pomijania i wykluczania najstarszego pokolenia z uczestnictwa w życiu publicznym, zapobieganiu i przełamywaniu marginalizacji i stereotypów na temat seniorów i starości. Publiczne zaangażowanie wykwalifikowanych seniorów da im możliwości artykułowania potrzeb społeczności, w których czynnie działają. Podjęte przez Liderów działania w ramach Programów Inicjatyw Lokalnych na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej i aktywności seniorów w życiu publicznym wniosą zmiany do lokalnej demokracji. Te zmiany przyczynią się do budowy społeczeństwa uczestniczącego. Projekt wpłynie nie tylko kształtowanie polityk publicznych przez seniorów, ale również przyczyni się do realizacji wielu działań społecznych, angażując pośrednich uczestników projektu.

Projekt obejmuje powiaty:

  • Głogowski,
  • Wschowski,
  • Polkowicki,
  • Nowosolski.

Ilość miejsc ograniczona! Złóż formularz do 30 kwietnia 2015r. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej w Głogowie (ul. Galileusza 18) lub przesłać mailowo na adres biuro@ires.edu.pl

Szczegółowych informacji udziela Pani Ilona Maksymów pod nr tel.: 728806496

DO POBRANIA:

REGULAMIN_PROJEKTU_ASOS_GMINNE_RADY_SENIORÓW

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Zrób porządki w organizacji na koniec roku

Zbliża się 31 grudnia – sprawdź, czego musicie dopilnować w swojej organizacji – co musi zrobić zarząd fundacji / stowarzyszenia lub osoba (firma) prowadząca księgowość. Uporządkuje to sprawy formalne, dokumenty w organizacji i ułatwi sporządzenie sprawozdania za mijający rok.

resize_image

Więcej informacji na stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/948730.html

BZ WBK ogłasza konkurs dla lokalnych społeczności

26027

Bank Zachodni WBK rozpoczął ogólnopolski konkurs „Tu mieszkam, tu zmieniam”, skierowany do społeczności lokalnych. Najlepsze pomysły na poprawę jakości życia w gminie, powiecie lub mieście otrzymają finansowe wsparcie na realizację. Łączna wartość grantów wyniesie 1,5 mln zł. Ambasadorem działań jest aktor Jakub Wesołowski.

Od 22 września do 23 listopada włącznie poprzez specjalną aplikację dostępną na stronie www.bzwbk.pl można zgłaszać projekty zmian w przestrzeni publicznej. Będą się one ubiegać o 305 grantów ufundowanych przez BZ WBK. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 17 grudnia.
15 najlepszych pomysłów może liczyć na granty w wysokości 20 tys. zł. Jury konkursu przyzna ponadto 30 nagród w wysokości 10 tys. zł, 100 nagród po 5 tys. zł i 160 nagród w kwocie 2,5 tys. zł. Wyróżnione projekty mogą też liczyć na dodatkowe nagrody przyznane w plebiscycie internautów. Między 8 a 14 grudnia użytkownicy Sieci będą mogli oddawać głosy i przyznać w ten sposób 3 nagrody w wysokości: 5 tys. zł, 3,5 tys. zł oraz 2 tys. zł.

Formalnymi autorami wniosków mogą być organizacje mające osobowość prawną, czyli działające w lokalnym środowisku, np. fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea, kluby sportowe itp. Pomysł może zgłosić każdy, musi jednak namówić jedną z instytucji do współpracy i złożenia takiego wniosku.

Dla rozpowszechnienia idei konkursu w ciągu najbliższych dwóch miesięcy w 140 miastach w całym kraju Bank Zachodni WBK zorganizuje specjalne eventy. Podczas tych spotkań można będzie porozmawiać o konkursie i skonsultować pomysły, by potem przekuć je na konkretne projekty.

Promocją inicjatywy w mediach zajmie się także Jakub Wesołowski. Ambasador projektu weźmie też udział w pracach jury, które przyzna granty oraz poprowadzi finałową galę w grudniu.

Program Aktywności Lokalnej pn. „W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH – dbamy o międzypokoleniową aktywność fizyczną i edukację prawidłowego żywienia”

logotyp_swiss

W ramach Programu Aktywności Lokalnej pn. „W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH – dbamy o międzypokoleniową aktywność fizyczną i edukację prawidłowego żywienia”  odbyły się warsztaty: zdrowego żywienia, integracyjne zajęcia gimnastyczne, muzyczna integracja ruchowa oraz Plenerowy Maraton Fitness – Zumba. Warsztaty odbywały się w okresie maj – lipiec 2014r. w Nowym Miasteczku. Program został opracowany i zrealizowany przez Liderkę: Ewę Suchocką. Poniżej dokumentacja zdjęciowa.

Program realizowany jest w ramach projektu pn. ”AKADEMIA LIDEREK CZYLI METAmorfoza”, nr umowy 0274/M/3/2013, który jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

IMG_0277 DSC_7488 IMG_9533 IMG_9446 DSCN1526

Program Aktywności Lokalnej pn. „Naucz się bawić”

logotyp_swiss

W dniach 15.05. – 15.07.2014r. odbyły się warsztaty w ramach Programu Aktywności Lokalnej pn. „Naucz się bawić”. Celem głównym programu było pobudzenie integracji wewnątrzpokoleniowej oraz podniesienie umiejętności współdziałania w grupie wśród 25 dzieci w wieku 6-13 lat z terenu wsi Wilkowo. Program został opracowany i zrealizowany przez Liderki: Edytę Borowczak, Małgorzatę Czaplińską, Katarzynę Hładkę oraz Elżbietę Dąbrowską. Poniżej dokumentacja zdjęciowa.

Program realizowany jest w ramach projektu pn. ”AKADEMIA LIDEREK CZYLI METAmorfoza”, nr umowy 0274/M/3/2013, który jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

IMG_1208 IMG_1289 IMG_1408 IMG_1587 IMG_1029 IMG_1148 IMG_1732