ASOS 2018 – spotkanie podsumowujące

W restauracji Kamelia w Głogowie dnia 5 grudnia odbyło się podsumowanie działań prowadzonych w ramach projektu „Inkubator Aktywności Senioralnej”. Wszystkim zaangażowanym osobom gorąco dziękujemy za pomoc i współpracę. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania:

dav received_201146490795221received_322693188322807 davreceived_1635636706735610

Zajęcia z Asystentury w ramach Programu ASOS

 

W dniach 22-24 czerwca 2018 r. odbyły się kolejne warsztaty z Asystentury dla naszych 12 Wolontariuszek. Tym razem szkolenie miało miejsce w Sulęcinie w ośrodku Kormoran. Od 1 lipca ruszamy z zajęciami dla Seniorów w dwóch Centrach (w Głogowie i Grochowicach). Zapraszamy!

received_1564181710354652

received_1564181750354648

received_1564181770354646

received_1564181777021312

Trwa rekrutacja Uczestników do projektu: „Świetliczanki”

Zachęcamy do udziału w projekcie pn.: „Świetliczanki” dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest komplementarnym działaniem z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrożonym w latach 2007-2013 oraz 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego na obszarach wiejskich i miejsko – wiejskich do 25 tysięcy mieszkańców zostały zmodernizowane lub wybudowane świetlice wiejskie.  Projekt zapewnia utrzymanie trwałości  i wykorzystanie 15 nowoczesnych budynków (świetlic wiejskich) tak aby stały się one żywymi ośrodkami animacyjnymi na obszarach wiejskich. Projekt skierowany jest bezpośrednio do 15 Animatorów i ponad 10 tysięcy mieszkańców obszarów wiejskich, którzy mogą skorzystać z działań prowadzonych w świetlicach wiejskich. Realizację działań zaplanowano w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2018r. Swoim zasięgiem obejmie gminy wiejskie i miejsko – wiejskie powiatu głogowskiego i polkowickiego w województwie dolnośląskim.

plakat

Dokumenty rekrutacyjne:

FORMULARZ_ZGŁOSZENIA_UCZESTNIKA_DO_PROJEKTU_FIO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin rekrutacyjny 

Umowa porozumienia z JST

Pierwsze warsztaty za nami! ASOS 2018r.

W dniach 11 – 13 maj odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu pn.: „Inkubator Aktywności Senioralnej” dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”

W warsztatach uczestniczyło 12 Asystentów – wolontariuszy. Szkolenie odbyło się w Ośrodku szkoleniowo- konferencyjnym Trzy Jeziora w Wieleniu. Szkolenie dotyczyło zagadnień związanych z asystenturą osób z niepełnosprawnością.

_MG_4884 _MG_4896 _MG_4886

Zapraszamy Seniorów do udziału w projekcie!

plakat_Trwa nabór do projektu pn. „Inkubator Aktywności Senioralnej”!

Zapraszamy Seniorów w wieku 60+.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Celem projektu jest rozwój i upowszechnianie usług społecznych wśród co najmniej 42 osób w wieku 60+ z powiatu głogowskiego w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018r. Ponad to będziemy dążyć do zwiększenia dostępności do usług społecznych poprzez utworzenie dwóch Centrów Aktywności Senioralnej oraz do podniesienie jakości życia wśród Seniorów z powiatu głogowskiego. Będziemy popularyzować działania samopomocowe oraz wolontariat.

W miesiącach lipiec – grudzień 2018r. w Centrum Aktywności Senioralnej w Głogowie i Grochowicach (gmina Kotla) odbędą się w warsztaty kulturalne, edukacyjne i sportowe, które zostaną zaplanowane przez Uczestników projektu w Programach Działania Centrów.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do siedziby Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej mieszczącej się w Głogowie przy ul. Galileusza 18 do 23 kwietnia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 728806496.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny

 

 

Ostatnia zbiórka elektrośmieci!

Od września do pierwszego tygodnia grudnia trwa w Dalkowie zbiórka elektrośmieci. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem, bowiem do tej pory udało nam się zebrać kilkadziesiąt elektrośmieci. Są to zarówno drobne sprzęty elektroniczne, jak ładowarki czy telefony komórkowe, jak również większe gabarytowo sprzęty: telewizory, lodówki, pralki.

 Ostatnia zbiórka odbędzie się 01.12.2017r. przy dalkowskim parku.

Wszystkich uczestników Projektu zapraszamy 8 grudnia na ognisko podsumowujące i rozdanie nagród w postaci drzewek ozdobnych.

WP_20171110_15_01_00_Pro

Zapraszamy do udziału w konkursie: ZAMIAST TECHnologii TROCHĘ EKOlogii!

ZAMIAST TECHnologii TROCHĘ EKOlogii!

PLAKAT WERSJA 1-1

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Dalkowa oraz okolic do wzięcia udziału w Projekcie ZAMIAST TECHnologii TROCHĘ EKOlogii.
Projekt polega na dostarczeniu elektrośmieci na teren dalkowskiego parku w każdy piątek miesiąca w godzinach 14.00-17.00.
Za każdy zużyty sprzęt elektroniczny uczestnicy konkursu dostaną w nagrodę drzewko.
Dodatkowo na zakończenie projektu zostanie zorganizowane ognisko integracyjne w dalkowskim parku, a osoba, która przyniesie największą liczbę elektrośmieci otrzyma wyjątkową nagrodę-niespodziankę.

Nabór uczestników do projektu: „Dialog Seniorów”

plakat_dialog_seniorow_3500

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Dialog Seniorów” realizowanym przez Fundację Przedsiębiorczości Społecznej skierowanym do Seniorów 60+.

Wykorzystaj swój potencjał i doświadczenie! Stwórz z nami Akademię Przywództwa i Partnerstwa oraz ZOSTAŃ LIDEREM, a na swoje działania otrzymasz do
3500 zł!

W ramach projektu organizowane będą szkolenia z zakresu przywództwa, partnerstwa, partycypacji obywatelskiej oraz pozyskiwania funduszu ze środków unijnych i krajowych.

Głównym celem projekt pt. „Dialog Seniorów” jest rozwój form aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym samorządów, położonych w południowo – zachodniej części Polski przez co najmniej 20 seniorów w wieku 60+, w okresie IV-XII. 2016r. Ponad to realizacja projektu umożliwi budowanie długotrwałego procesu zmiany świadomości mieszkańców po 60 roku życia. Poprzez wykwalifikowanie  Liderów po 60 roku życia i zaangażowanie ich w działalność społeczną i proces konsultacyjny, będziemy dążyć do przeciwdziałania pomijania i wykluczania najstarszego pokolenia z uczestnictwa w życiu publicznym, zapobieganiu i przełamywaniu marginalizacji i stereotypów na temat seniorów i starości. Publiczne zaangażowanie wykwalifikowanych seniorów da im możliwości artykułowania potrzeb społeczności, w których czynnie działają. Podjęte przez Liderów działania w ramach Programów Inicjatyw Lokalnych na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej i aktywności seniorów w życiu publicznym wniosą zmiany do lokalnej demokracji. Te zmiany przyczynią się do budowy społeczeństwa uczestniczącego. Projekt wpłynie nie tylko kształtowanie polityk publicznych przez seniorów, ale również przyczyni się do realizacji wielu działań społecznych, angażując pośrednich uczestników projektu.

Projekt realizowany będzie w nieformalnym Partnerstwie z gminami objętymi wsparciem, co merytorycznie i technicznie wzmacnia realizację projektu i zapewnia jego długotrwały proces.

Projekt obejmuje powiaty:

  • Głogowski,
  • Wschowski,
  • Polkowicki,
  • Nowosolski.

Ilość miejsc ograniczona! Złóż formularz do 20 sierpnia 2016r. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w siedzibie Fundacji Przedsiębiorczości Społecznej w Głogowie  przy ul. Galileusza 18 lub przesłać mailowo na adres fps@onet.pl bądź listownie poprzez pocztę tradycyjną.

Szczegółowych informacji udziela Pani Ilona Maksymów pod nr tel.: 728806496

 Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny Dialog Seniorów

REGULAMIN_PROJEKTU_ASOS_DIALOG SENIORÓW