Zajęcia artystyczne w Nielubi w ramach Programu ASOS

W dniu 24 października 2013r., w Nielubi (Gminie Żukowice), odbyły się warsztaty z zakresu układania stroików okolicznościowych. Zajęcia odbyły się w ramach realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej projektu pn. Centra aktywności Senioralnej”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.  

Nielubia 5 Nielubia 1

Uczestniczki zajęć,  pod okiem eksperta Pani Elżbiety Kuczak, mogły nauczyć się wykonywać ozdobne wieńce i stroiki.Od dziś ich domy i posesje będą przepięknie przyozdobione.

Nielubia 8Nielubia 7

Nielubia 4Nielubia 3

Nielubia 6Nielubia 4

Wycieczka regionalna po Wzgórzach Dalkowskich

W dniu 11 października 2013r., odbyła się wycieczka regionalna po Wzgórzach Dalkowskich połączona z działaniami aktywnej integracji dla uczestników i uczestniczek projektu pn. Centra Aktywności Senioralnej”, realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

3  21

Czytaj dalej

Nabór uczestniczek do Szkoły Liderek

plakat_3Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z Partnerem projektu Stowarzyszeniem Gęś Kielecka z Tradycjami ogłasza nabór uczestniczek  do Szkoły Liderek w ramach projektu pn. „AKADEMIA LIDEREK CZYLI METAmorfoza”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  Rekrutacja trwa do 31 października 2013r. Liczba miejsc ograniczona. Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć list motywacyjny. Więcej informacji o projekcie na stronie www.ires.edu.pl


Do pobrania:
Formularz Zgłoszeniowy
Regulamin Rekrutacyjny