Podsumowanie Programu ASOS w Centrach Aktywności Senioralnej

Uczestnicy Centrów jednogłośnie wyrazili chęć kontynuacji działań w kolejnym roku. Jako najlepsze zajęcia zrealizowane w tym roku, które były najatrakcyjniejsze, a jednocześnie przyczyniły się do największego wzrostu zaangażowania społecznego, wybrali nordic walking. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia projektu, które wręczyła Pani Ilona Maksymów – Prezes Fundacji I.R.E.S. Polska. Realizacja projektu zwiększyła aktywność seniorów w 4 gminach. W projekcie wzięło udział 60 seniorów 60+. Wszystkim serdecznie dziękujemy i mamy nadzieje, że zainicjowane centra będą kontynuowane przez ich uczestników.

2a  5

Uczestnicy Centrów jednogłośnie wyrazili chęć kontynuacji działań w kolejnym roku. Jako najlepsze zajęcia zrealizowane w tym roku, które były najatrakcyjniejsze, a jednocześnie przyczyniły się do największego wzrostu zaangażowania społecznego, wybrali nordic walking. Realizacja projektu zwiększyła aktywność seniorów w 4 gminach. W projekcie wzięło udział 60 seniorów 60+. Wszystkim serdecznie dziękujemy i mamy nadzieje, że zainicjowane centra będą kontynuowane przez ich uczestników.

1 9

7 6

414

1210

Ruszyła Akademia Liderek – za nami I zjazd w Dychowie

logotyp_swiss

W dniach 6-8 grudnia 2013r., odbył się w Dychowie (woj. lubuskim), I zjazd liderek, w ramach projektu pn.”Akademia Liderek czyli METAmorfoza”, który realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

20 kobiet, liderek, animatorek, które na co dzień aktywnie pracują na rzecz dobra wspólnego, inicjują działania społeczne w swoich środowiskach, rozpoczęło udział w Akademii Liderek. W ramach obecnego zjazdu uczestniczki wzięły udział w ćwiczeniach outdoorowych, warsztatach z przywództwa, informacji zwrotnej i motywowania, a także budowania zespołu.  Przez 3 kolejne zjazdy, Panię będą uczestniczyć w warsztatach z komunikacji społecznej, pracy metodą projektową, oraz zarządzania organizacją pozarządową.

8z 10z

13z 14z

22z 23z

18z21z

1z2z

3z4z