III zjazd Liderek w Dymaczewie koło Poznania

logotyp_swiss

W dniach 14 – 16 marca 2014r. w Dymaczewie koło Poznania, odbył się III zjazd Liderek w ramach projektu Akademia Liderek czyli METAmorfoza, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

32

[ Warsztaty pn. Praca metodą projektową - małe grupy ]

Uczestniczki szkolenia  wzięły udział w warsztatach pn. „Praca metodą projektową”, gdzie  pod okiem trenerów, poznawały techniki pisania projektów o dofinansowanie ze środków publicznych. Warsztaty były skonstruowane, w taki sposób aby każda uczestniczka miała możliwość aktywnego udziału w zajęciach. Trenerzy prowadzili zajęcia z wykorzystaniem gier i zabaw utrwalających przekazywaną wiedzę, a także ukazujących przydatność zaprezentowanych technik pisania wniosków. W ostatni dzień szkolenia, uczestniczki zapoznały się z procesami realizacji projektów, omówiono sukcesy i trudności przy ich wdrażaniu. Ponadto każda liderka mogła przedstawić swój pomysł na projekt w swoim środowisku, a następnie przekonać do jego realizacji jak największą grupę uczestniczek. Ich zadaniem domowym jest opracowanie własnego pomysłu na zaangażowanie społeczne jak największej ilości osób w swoim miejscu zamieszkania. Projekty mogą  przedstawić samodzielnie lub wspólnie z grupą uczestniczek. 5 najlepszych inicjatyw zostanie sfinansowana i zrealizowana przez Liderki w okresie maj – lipiec 2014r.

10 7

[ Warsztaty pn. Praca metodą projektową - dyskusje w kręgu]

56

[ Warsztaty pn. Praca metodą projektową - prezentacje grup swoich pomysłów na najlepszą inicjatywę społeczną ]

49

[ Warsztaty pn. Praca metodą projektową - prezentacje indywidualne ]

8

[ Warsztaty pn. Praca metodą projektową - do zobaczenia na IV zjeździe :) ]

Ogłoszenie naboru Programów Aktywności Lokalnej dla uczestniczek projektu „Akademia Liderek czyli METAmorfoza”

logotyp_swiss

Program aktywności lokalnej może złożyć  uczestniczka projektu pn. „Akademia Liderek czyli METAmorfoza”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  Program należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku, należy zapoznać się z Instrukcją. Organizator wybierze 5 najlepszych Programów, które angażują jak największą ilość mieszkańców w realizację dobra wspólnego oraz jednocześnie przynoszą trwałe rezultaty w zakresie podnoszenia świadomości obywatelskiej mieszkańców środowisk wiejskich.  Na realizację programów przeznaczono kwotę 10 tysięcy złotych. Programy należy składać elektronicznie do 30 kwietnia 2014r. na adres biuro.ires@edu.pl. 

  1. Instrukcja wypełniania PAL Liderki
  2. Formularz_wniosku_Liderki _ załącznik nr 1