Rusza V edycja Akademii Liderów na Wzgórzach Dalkowskich

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Gminne Rady Seniorów na Wzgórzach Dalkowskich” skierowanym do seniorów 60+. Wykorzystaj swój potencjał i doświadczenie! Stwórz z nami Akademię Przywództwa i Partnerstwa i ZOSTAŃ LIDEREM!.

 www_plakat0206

W ramach projektu organizowane będą szkolenia wyjazdowe z zakresu przywództwa, partnerstwa, partycypacji obywatelskiej oraz pozyskiwania funduszu ze środków unijnych i krajowych.

Projekt pt. „Gminne Rady Seniorów na Wzgórzach Dalkowskich” umożliwi budowanie długotrwałego procesu zmiany świadomości mieszkańców Wzgórz Dalkowskich po 60 roku życia. Poprzez wykwalifikowanie 20 Liderów po 60 roku życia i zaangażowanie ich w działalność społeczną i proces konsultacyjny, będziemy dążyć do przeciwdziałania pomijania i wykluczania najstarszego pokolenia z uczestnictwa w życiu publicznym, zapobieganiu i przełamywaniu marginalizacji i stereotypów na temat seniorów i starości. Publiczne zaangażowanie wykwalifikowanych 20 seniorów da im możliwości artykułowania potrzeb społeczności, w których czynnie działają. Podjęte przez Liderów działania w ramach Programów Aktywności Lokalnej na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej i aktywności seniorów w życiu publicznym wniosą zmiany do lokalnej demokracji. Te zmiany przyczynią się do budowy społeczeństwa uczestniczącego. Projekt wpłynie nie tylko kształtowanie polityk publicznych przez seniorów, ale również przyczyni się do realizacji wielu działań społecznych, angażując pośrednich uczestników projektu. Projekt realizowany będzie w nieformalnym Partnerstwie z 12 Gminami objętymi wsparciem, co merytorycznie i technicznie wzmacnia realizację projektu i zapewnia jego długotrwały proces.

Więcej informacji na stronie www.WzgorzaDalkowskie.pl

IV ZJAZD LIDEREK

logotyp_swiss

W dniach 09 – 11 maj 2014r. w Sulęcinie, odbył się IV zjazd Liderek w ramach projektu Akademia Liderek czyli METAmorfoza, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

IMG_0480IMG_0478IMG_0433IMG_0439IMG_0445IMG_0446IMG_0473IMG_0476 IMG_0463

Programy Aktywności Lokalnej wybrane do realizacji

logotyp_swiss

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach projektu pn. „Akademia Liderek czyli METAmorfoza”, który współfinansowany jest ze środków Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, przez Liderki  biorące udział w projekcie, złożonych zostało 6 programów, z czego zespół projektowy wybrał 5 programów do realizacji.  Teraz w okresie od maja do końca sierpnia br., Liderki będą wdrażać swoje programy wraz z wolontariuszami i mieszkańcami swoich środowisk.

Wyniki konkursu w ramach Programów Aktywności Lokalnej