Świetliki na Wzgarzach Dalkowskich

         

Projekt pn. Świetliki na Wzgórzach Dalkowskich realizowany jest w ramach Programu „Przystanek Wolontariat”, prowadzony przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. Jest komplementarnym działaniem z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrożonym w latach 2007-2013, ze środków Unii Europejskiej, a  w ramach którego na obszarach wiejskich i miejsko –wiejskich do 25 tysięcy mieszkańców zostały zmodernizowane lub wybudowane świetlice wiejskie z działania Odnowa i Rozwój Wsi oraz „małych projektów”.  Projekt zapewnia utrzymanie trwałości  i wykorzystanie 15 nowoczesnych budynków (świetlic wiejskich)  tak aby stały się one żywymi ośrodkami animacyjnymi na obszarach wiejskich. Projekt skierowany jest bezpośrednio do  15 Animatorów i ponad 70 tysięcy mieszkańców obszarów wiejskich, którzy mogą skorzystać z działań prowadzonych w świetlicach wiejskich. Realizację działań zaplanowano w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2015r. Swoim zasięgiem obejmie gminy wiejskie i miejsko- wiejskiego powiatu głogowskiego i polkowickiego w województwie dolnośląskim oraz powiat nowosolski w województwie lubuskim.  Projekt współfinansowany jest ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Więcej o projekcie przeczytacie w zakładce Realizowane projekty.

plakat_www

Przedłużenie naboru do projektu Gminne Rady Seniorów w okręgu miedziowym

UWAGA !!!

Do 10 czerwca 2015 r. zostaje przedłużony nabór uczestników do projektu pn. „Gminne Rady Seniorów w okręgu miedziowym”. Projekt skierowany jest do społecznych liderów, którzy chcą nauczyć się prowadzić silną stabilną organizację senioralną, a także dowiedzieć się jak skutecznie pozyskiwać środki na swoją działalność. Ponadto projekt zainicjuje powołanie Gminnych Rad Seniorów. Zajęcia prowadzą eksperci oceniający projekty w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz certyfikowani trenerzy NBP. Zgłoszenia należy nadsyłać elektronicznie na adres e-mail: biuro@ires.edu.pl  lub listowanie na adres: Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej ul. Galileusza 18, 67-200 Głogów. 

Projekt realizowany jest w ramach VI edycji Akademii Liderów Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, a współfinansowany jest ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020.