Wyniki rekrutacji do projektu „Świetliki na Wzgórzach Dalkowskich”

   

Poniżej prezentujemy listę zakwalifikowanych uczestników do projektu pn. „Świetliki na Wzgórzach Dalkowskich” oraz wykaz świetlic wiejskich, w których będą pracować Animatorzy Społeczni. Jednocześnie informujemy, że warunkiem udziału w projekcie jest zawarcie umowy wolontariatu z uczestnikiem projektu oraz podpisanie umowy porozumienia o współpracy z Gminą/Instytucją zgłaszającą Animatora do projektu.  Wzór umowy wolontariatu z Animatorem oraz wzór umowy porozumienia z Gminą/Instytucją w linku do pobrania.

Jednocześnie zapraszamy wszystkie zakwalifikowane osoby do projektu na obowiązkowe spotkanie w dniu 26 czerwca 2015r. o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Gminy  w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17.

Zestawienie_zakwalifikowanych_uczestników_do_projektu

Umowa_wolontariatu_z_wnioskiem_2015

Umowa_z_JST_Świetliki