Nabór uczestników do projektu: „Dialog Seniorów”

plakat_dialog_seniorow_3500

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Dialog Seniorów” realizowanym przez Fundację Przedsiębiorczości Społecznej skierowanym do Seniorów 60+.

Wykorzystaj swój potencjał i doświadczenie! Stwórz z nami Akademię Przywództwa i Partnerstwa oraz ZOSTAŃ LIDEREM, a na swoje działania otrzymasz do
3500 zł!

W ramach projektu organizowane będą szkolenia z zakresu przywództwa, partnerstwa, partycypacji obywatelskiej oraz pozyskiwania funduszu ze środków unijnych i krajowych.

Głównym celem projekt pt. „Dialog Seniorów” jest rozwój form aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym samorządów, położonych w południowo – zachodniej części Polski przez co najmniej 20 seniorów w wieku 60+, w okresie IV-XII. 2016r. Ponad to realizacja projektu umożliwi budowanie długotrwałego procesu zmiany świadomości mieszkańców po 60 roku życia. Poprzez wykwalifikowanie  Liderów po 60 roku życia i zaangażowanie ich w działalność społeczną i proces konsultacyjny, będziemy dążyć do przeciwdziałania pomijania i wykluczania najstarszego pokolenia z uczestnictwa w życiu publicznym, zapobieganiu i przełamywaniu marginalizacji i stereotypów na temat seniorów i starości. Publiczne zaangażowanie wykwalifikowanych seniorów da im możliwości artykułowania potrzeb społeczności, w których czynnie działają. Podjęte przez Liderów działania w ramach Programów Inicjatyw Lokalnych na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej i aktywności seniorów w życiu publicznym wniosą zmiany do lokalnej demokracji. Te zmiany przyczynią się do budowy społeczeństwa uczestniczącego. Projekt wpłynie nie tylko kształtowanie polityk publicznych przez seniorów, ale również przyczyni się do realizacji wielu działań społecznych, angażując pośrednich uczestników projektu.

Projekt realizowany będzie w nieformalnym Partnerstwie z gminami objętymi wsparciem, co merytorycznie i technicznie wzmacnia realizację projektu i zapewnia jego długotrwały proces.

Projekt obejmuje powiaty:

  • Głogowski,
  • Wschowski,
  • Polkowicki,
  • Nowosolski.

Ilość miejsc ograniczona! Złóż formularz do 20 sierpnia 2016r. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w siedzibie Fundacji Przedsiębiorczości Społecznej w Głogowie  przy ul. Galileusza 18 lub przesłać mailowo na adres fps@onet.pl bądź listownie poprzez pocztę tradycyjną.

Szczegółowych informacji udziela Pani Ilona Maksymów pod nr tel.: 728806496

 Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny Dialog Seniorów

REGULAMIN_PROJEKTU_ASOS_DIALOG SENIORÓW