Zapraszamy do udziału w konkursie: ZAMIAST TECHnologii TROCHĘ EKOlogii!

ZAMIAST TECHnologii TROCHĘ EKOlogii!

PLAKAT WERSJA 1-1

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Dalkowa oraz okolic do wzięcia udziału w Projekcie ZAMIAST TECHnologii TROCHĘ EKOlogii.
Projekt polega na dostarczeniu elektrośmieci na teren dalkowskiego parku w każdy piątek miesiąca w godzinach 14.00-17.00.
Za każdy zużyty sprzęt elektroniczny uczestnicy konkursu dostaną w nagrodę drzewko.
Dodatkowo na zakończenie projektu zostanie zorganizowane ognisko integracyjne w dalkowskim parku, a osoba, która przyniesie największą liczbę elektrośmieci otrzyma wyjątkową nagrodę-niespodziankę.