Trwa rekrutacja Uczestników do projektu: „Świetliczanki”

Zachęcamy do udziału w projekcie pn.: „Świetliczanki” dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest komplementarnym działaniem z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrożonym w latach 2007-2013 oraz 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego na obszarach wiejskich i miejsko – wiejskich do 25 tysięcy mieszkańców zostały zmodernizowane lub wybudowane świetlice wiejskie.  Projekt zapewnia utrzymanie trwałości  i wykorzystanie 15 nowoczesnych budynków (świetlic wiejskich) tak aby stały się one żywymi ośrodkami animacyjnymi na obszarach wiejskich. Projekt skierowany jest bezpośrednio do 15 Animatorów i ponad 10 tysięcy mieszkańców obszarów wiejskich, którzy mogą skorzystać z działań prowadzonych w świetlicach wiejskich. Realizację działań zaplanowano w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2018r. Swoim zasięgiem obejmie gminy wiejskie i miejsko – wiejskie powiatu głogowskiego i polkowickiego w województwie dolnośląskim.

plakat

Dokumenty rekrutacyjne:

FORMULARZ_ZGŁOSZENIA_UCZESTNIKA_DO_PROJEKTU_FIO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin rekrutacyjny 

Umowa porozumienia z JST