Spotkanie podsumowujące projekt Świetliczanki

Dnia 12 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu Świetliczanki. Dziękujemy za udaną współpracę naszym 15 Animatorkom – wolontariuszkom, gminom: Gaworzyce, Kotla i Żukowice oraz pozostałym organizacjom i osobom zaangażowanym w realizację projektu.

dav dav davdav