Centra Aktywności Senioralnej

asosProjekt pn. Centra Aktywności Senioralnej” jest odpowiedzią na zidentyfikowaną potrzebę społeczną, w środowisku lokalnym mieszkańców obszarów wiejskich w wieku 60+, z powiatu głogowskiego i nowosolskiego. Celem głównym projektu jest Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród 60 seniorów w wieku 60+, z obszaru gmin wiejskich Bytom Odrzański, Jerzmanowa, Żukowice i Kotla, w okresie 1 maja – 31 grudnia 2013r. Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji zadania głównego polegającego na utworzeniu 4 Centrów Aktywności Senioralnej, w ramach których raz – dwa razy w tygodniu odbywać się będą zajęcia aktywnej integracji dla osób starszych, które przyczynia się do aktywnego włączenia ich w życie publiczne, zwiększą ich umiejętności i kwalifikacje, podniosą stan fizyczny i psychiczny, a jednocześnie pozwolą uwierzyć w siebie, przywrócą wiarę w siebie i pozwolą znów poczuć się potrzebnym. Projekt realizowany będzie w nieformalnym Partnerstwie z 4 Gminami objętymi wsparciem.

CEL GŁÓWNY:
Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród 60 seniorów w wieku 60+, z obszaru gmin wiejskich Bytom Odrzański, Jerzmanowa, Żukowice i Kotla, w okresie 1 maja – 31 grudnia 2013r.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym cyfrowemu 60 seniorów w wieku 60+, z obszaru gmin wiejskich Bytom Odrzański, Jerzmanowa, Żukowice i Kotla, w okresie 1 maja – 31 grudnia 2013r.
2. Integracja 60 seniorów w wieku 60+ z obszaru gmin wiejskich Bytom Odrzański, Jerzmanowa, Żukowice i Kotla, w okresie 1 maja – 31 grudnia 2013r.
3. Podniesienie motywacji do działania i przywrócenie do życia publicznego 60 seniorów w wieku 60+ z obszaru gmin wiejskich Bytom Odrzański, Jerzmanowa, Żukowice i Kotla, w okresie 1 maja – 31 grudnia 2013r.

GRUPY DOCELOWE:
Adresatami bezpośrednimi projektu będzie 60 osób w wieku 60+, mieszkańców obszarów wiejskich z gmin wiejskich powiatu głogowskiego, województwa dolnośląskiego tj. Gminy Żukowice, Kotla, Jerzmanowa i powiatu nowosolskiego, województwa lubuskiego tj. Gminy Bytom Odrzański. W ramach projektu zaplanowano co najmniej 15 uczestników z każdych z w/w gmin.

Adresatami pośrednimi projektu będą:
1) 4 wolontariusze sprawujący opiekę nad Centrami Aktywności Senioralnej;
2) Rodziny uczestników projektu objętych wsparciem, co najmniej 50 osób;
Mieszkańcy w/w obszarów uczestniczący w inicjatywach seniorów, co najmniej 50 osób;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>