Akademia Partycypacji czyli warsztaty dla Liderów 60+

W październiku odbył się IV i zarazem ostatni zjazd szkoleniowy w ramach projektu „Gminne Rady Seniorów w Okręgu Miedziowym”. Szkolenie miało miejsce w Karpaczu w Ośrodku Konferencyjno – Szkoleniowym Konradówka. Nazwa warsztatów: Akademia Partycypacji Obywatelskiej. Seniorzy mieli okazję zapoznać się z takimi zagadnieniami jak: rozwój mechanizmów partycypacji obywatela w procesach rządzenia i realizacji zadań publicznych, modele konsultacji społecznych czy rozwój dialogu społecznego. Zajęcia realizowane były w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014 – 2020.

IMG_4686IMG_4661IMG_4676IMG_4674IMG_4682

Wrześniowe warsztaty Liderów 60+

Warsztaty pn. „Praca Metodą Projektową” to temat III zjazdu szkoleniowego dla Liderów 60+, który odbył się we wrześniu br. Uczestnicy i uczestniczki dowiedzieli się  o metodach pozyskiwania funduszy ze środków krajowych i unijnych w formie małych dotacji i grantów na zabezpieczenie aktywności senioralnej. Uzyskana wiedza pozwoli Liderom nie tylko na pozyskiwanie, ale także realizowanie oddolnych inicjatyw osób po 60 roku życia za pomocą otrzymanych dotacji. Zajęcia realizowane były w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014 -2020.

P1100574 P1100533 P1100554 P1100546 P1100560 P1100558

Już II zjazd szkoleniowy za nami!

W sierpniu br. odbył się II zjazd szkoleniowy pod nazwą Akademia Partnerstwa-Komunikacja w działaniu społecznym. Uczestnicy i uczestniczki doskonalili umiejętności komunikowania się z jednostkami i zespołami współpracującymi z osobami po 60 roku życiu. Warsztaty miały na celu przygotowanie seniorów do skuteczniejszej współpracy z mieszkańcami, władzami samorządowymi oraz z innymi instytucjami działającymi w środowisku lokalnym. Zajęcia realizowane były w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014 -2020.

IMG_1403

IMG_1317 IMG_1351 IMG_1378 IMG_1398 IMG_1321

Gminne Rady Seniorów w Okręgu Miedziowym. I zjazd szkoleniowy.

Za nami I zjazd szkoleniowy w ramach projektu Gminne Rady Seniorów w Okręgu Miedziowym.

Pod koniec czerwca br. w Sulęcinie, w ośrodku szkoleniowo – konferencyjnym „Kormoran” odbył się I zjazd szkoleniowy pod nazwą Akademia Przywództwa. Uczestnicy i uczestniczki doskonalili kompetencje liderskie w ramach zajęć warsztatowych oraz gier i zabawa symulacyjnych. Ponadto poznali zasady budowania sprawnego zespołu i udzielania informacji zwrotnej. Zajęcia realizowane były w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014 -2020.

IMG_4653IMG_4556IMG_4575IMG_4615IMG_4644IMG_4600

IMG_4574

IMG_4570

Wyniki rekrutacji do projektu „Świetliki na Wzgórzach Dalkowskich”

   

Poniżej prezentujemy listę zakwalifikowanych uczestników do projektu pn. „Świetliki na Wzgórzach Dalkowskich” oraz wykaz świetlic wiejskich, w których będą pracować Animatorzy Społeczni. Jednocześnie informujemy, że warunkiem udziału w projekcie jest zawarcie umowy wolontariatu z uczestnikiem projektu oraz podpisanie umowy porozumienia o współpracy z Gminą/Instytucją zgłaszającą Animatora do projektu.  Wzór umowy wolontariatu z Animatorem oraz wzór umowy porozumienia z Gminą/Instytucją w linku do pobrania.

Jednocześnie zapraszamy wszystkie zakwalifikowane osoby do projektu na obowiązkowe spotkanie w dniu 26 czerwca 2015r. o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Gminy  w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17.

Zestawienie_zakwalifikowanych_uczestników_do_projektu

Umowa_wolontariatu_z_wnioskiem_2015

Umowa_z_JST_Świetliki

Świetliki na Wzgarzach Dalkowskich

         

Projekt pn. Świetliki na Wzgórzach Dalkowskich realizowany jest w ramach Programu „Przystanek Wolontariat”, prowadzony przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. Jest komplementarnym działaniem z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrożonym w latach 2007-2013, ze środków Unii Europejskiej, a  w ramach którego na obszarach wiejskich i miejsko –wiejskich do 25 tysięcy mieszkańców zostały zmodernizowane lub wybudowane świetlice wiejskie z działania Odnowa i Rozwój Wsi oraz „małych projektów”.  Projekt zapewnia utrzymanie trwałości  i wykorzystanie 15 nowoczesnych budynków (świetlic wiejskich)  tak aby stały się one żywymi ośrodkami animacyjnymi na obszarach wiejskich. Projekt skierowany jest bezpośrednio do  15 Animatorów i ponad 70 tysięcy mieszkańców obszarów wiejskich, którzy mogą skorzystać z działań prowadzonych w świetlicach wiejskich. Realizację działań zaplanowano w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2015r. Swoim zasięgiem obejmie gminy wiejskie i miejsko- wiejskiego powiatu głogowskiego i polkowickiego w województwie dolnośląskim oraz powiat nowosolski w województwie lubuskim.  Projekt współfinansowany jest ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Więcej o projekcie przeczytacie w zakładce Realizowane projekty.

plakat_www

Przedłużenie naboru do projektu Gminne Rady Seniorów w okręgu miedziowym

UWAGA !!!

Do 10 czerwca 2015 r. zostaje przedłużony nabór uczestników do projektu pn. „Gminne Rady Seniorów w okręgu miedziowym”. Projekt skierowany jest do społecznych liderów, którzy chcą nauczyć się prowadzić silną stabilną organizację senioralną, a także dowiedzieć się jak skutecznie pozyskiwać środki na swoją działalność. Ponadto projekt zainicjuje powołanie Gminnych Rad Seniorów. Zajęcia prowadzą eksperci oceniający projekty w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz certyfikowani trenerzy NBP. Zgłoszenia należy nadsyłać elektronicznie na adres e-mail: biuro@ires.edu.pl  lub listowanie na adres: Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej ul. Galileusza 18, 67-200 Głogów. 

Projekt realizowany jest w ramach VI edycji Akademii Liderów Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, a współfinansowany jest ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020.

Nabór uczestników do projektu „Gminne Rady Seniorów w Okręgu Miedziowym”

plakat_gminne_rady_www

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Gminne Rady Seniorów w Okręgu Miedziowym” skierowanym do seniorów 60+. Wykorzystaj swój potencjał i doświadczenie! Stwórz z nami Akademię Przywództwa i Partnerstwa i ZOSTAŃ LIDEREM!.

W ramach projektu organizowane będą szkolenia z zakresu przywództwa, partnerstwa, partycypacji obywatelskiej oraz pozyskiwania funduszu ze środków unijnych i krajowych.

Projekt pt. „Gminne Rady Seniorów w Okręgu Miedziowym” umożliwi budowanie długotrwałego procesu zmiany świadomości mieszkańców po 60 roku życia. Poprzez wykwalifikowanie  Liderów po 60 roku życia i zaangażowanie ich w działalność społeczną i proces konsultacyjny, będziemy dążyć do przeciwdziałania pomijania i wykluczania najstarszego pokolenia z uczestnictwa w życiu publicznym, zapobieganiu i przełamywaniu marginalizacji i stereotypów na temat seniorów i starości. Publiczne zaangażowanie wykwalifikowanych seniorów da im możliwości artykułowania potrzeb społeczności, w których czynnie działają. Podjęte przez Liderów działania w ramach Programów Inicjatyw Lokalnych na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej i aktywności seniorów w życiu publicznym wniosą zmiany do lokalnej demokracji. Te zmiany przyczynią się do budowy społeczeństwa uczestniczącego. Projekt wpłynie nie tylko kształtowanie polityk publicznych przez seniorów, ale również przyczyni się do realizacji wielu działań społecznych, angażując pośrednich uczestników projektu.

Projekt obejmuje powiaty:

  • Głogowski,
  • Wschowski,
  • Polkowicki,
  • Nowosolski.

Ilość miejsc ograniczona! Złóż formularz do 30 kwietnia 2015r. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej w Głogowie (ul. Galileusza 18) lub przesłać mailowo na adres biuro@ires.edu.pl

Szczegółowych informacji udziela Pani Ilona Maksymów pod nr tel.: 728806496

DO POBRANIA:

REGULAMIN_PROJEKTU_ASOS_GMINNE_RADY_SENIORÓW

FORMULARZ REKRUTACYJNY